CNEN
首页 > 景区资讯 > 公告
景区资讯 2018-04-19 | 浏览次数:29549
猴王开山令

各位友邦人类朋友:

      嘿!那谁!别睡了,起来嗨啦啦啦.......本王今日掐指一算,天象转吉,南洋“阿杜”已过本岛。经众臣商议一致决定,今晨八时(08:00)开山迎宾,欢迎各位友邦朋友前来做客!

      本猕猴王国设有王国官网、王国微信及王国微博,若要咨询可及时关注,或拨打本王国联系电话:0898-83360902;0898-83362714。

 

                             南湾猴岛猕猴王国

                           二〇一七年九月十六日